BANTUAN

MAIWP : Bantuan Kewangan Bulanan RM300 Hingga RM1000 Untuk Anda Yang Layak

 

Sehingga Mac 2021 lalu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah menyalurkan bantuan kewangan bulanan kepada 21,556 keluarga fakir miskin di Kuala Lumpur. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MAIWP, sebanyak RM131.39 juta zakat setahun telah diperuntukkan bagi Bantuan kewangan Bulanan ini kepada fakir miskin yang layak.

Untuk makluman, permohonan bagi Bantuan Kewangan Bulanan yang disediakan oleh MAIWP ini masih terbuka bagi golongan yang memerlukan di sekitar Wilayah Persekutuan. Skim bantuan bulanan ini merupakan salah skim bantuan bagi membantu memenuhi keperluan asnaf dalam bentuk kewangan secara bulanan.

KADAR BANTUAN

Kadar Bantuan Kewangan Bulanan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) akan diberikan kepada bakal penerima yang layak pada kadar :

 • Antara RM300 hingga RM1,000 sebulan

OBJEKTIF BANTUAN

Objektif dan tujuan utama Skim Bantuan Kewangan Bulanan ini disediakan adalah untuk :
 • Membantu memenuhi keperluan asnaf dalam bentuk kewangan bulanan melalui akaun penerima atau / barangan melalui pembekal
Manakala, golongan asnaf yang layak memohon dan menerima bantuan kewangan ini adalah terdiri daripada :
 • Fakir
 • Miskin
 • Mualaf
 • Ar-Riqab
Untuk pengetahuan anda, hanya negeri di bawah persekutuan sahaja yang layak untuk memohon bantuan kewangan bulanan ini. Negeri-negeri tersebut adalah :
 • Kuala Lumpur
 • Putrajaya
 • Labuan

SYARAT PERMOHONAN

Beberapa syarat telah ditetapkan bagi permohonan bantuan daripada MAIWP ini antaranya :
 • Beragama Islam
 • Warganegara Islam
 • Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari 1 tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan
 • Pendapatan Tertakluk kepada pengiraan had al-kifayah

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 1. Borang permohonan : MUAT TURUN SINI
 2. Satu keping gambar pemohon berwarna berukuran pasport (menutup aurat bagi perempuan)
 3. Satu salinan kad pengenalan :
  – Pemohon
  – Suami
  – Isteri
  – Anak-anak (tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja). Bagi anak angkat perlu disertakan bersama dengan surat pengangkutan Jabatan Pendaftaran Negara atau disertakan bersama akuan sumpah penjagaan.
 4. Satu salinan penyata gaji / pencen / PERKESO. Bagi yang tiada slip gaji. perlu mengemukakan surat akuan sumpah pendapatan terkini suami dan isteri yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya Sumpah
  – *Bagi Labuan, pemohon yang tiada slip gaji perlu mendapatkan surat pengesahan pendapatan suami dan isteri yang disahkan oleh ketua kampung
 5. Satu salinan nombor akaun bank / surat pengesahan akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menunjukkan maklumat pemohon dan transaksi terakhir / terkini
 6. Satu salinan surat perakuan nikah / akuan sumpah bagi kes kehilangan sijil nikah
 7. Satu salinan bil utiliti / cukai pintu rumah yang didiami.

DOKUMEN SOKONGAN

Sila pastikan semua keperluan dan dokumen yang dikehendaki adalah lengkap seperti berikut. Ianya bertujuan agar proses permohonan berjalan dengan lancar.
 1. 1 keping gambar berwarna berukuran pasport (menutup aurat bagi perempuan)
 2. 1 salinan kad pengenalan pemohon
 3. 1 salinan kad pengenalan suami, isteri dan tanggungan / surat pengangkatan JPN / akuan sumpah penjagaan jika tanggungan bukan anak kandung (tidak termasuk yang telah berkahwin / bekerja)
 4. 1 salinan slip gaji / pencen / PERKESO / surat akuan sumpah pendapatan terkini suami dan isteri / surat pengesahan pendapatan suami dan isteri yang disahkan oleh ketua kampung (WP labuan sahaja)
 5. 1 salinan perakuan nikah / surat akuan sumpah untuk kes kehilangan bagi pemohon berumur 60 tahun ke atas*
 6. 1 salinan surat perakuan cerai / prosiding mahkamah terkini / pengesahan masalah keluarga dan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga (BPPK) terkini*
 7. 1 salinan sijil kematian ibu / bapa / suami / isteri*
 8. 1 salinan kad memeluk islam*
 9. 1 salinan kad orang kelainan upaya (OKU) pemohon / tanggungan*
 10. Surat pengesahan sakit kronik pemohon dan tanggungan dari hospital kerajaan sahaja*
 11. 1 salinan pengesahan pengajian / kad pelajar / surat tawaran belajar bagi pemohon / tanggungan yang sedang belajar di IPT*
 12. 1 salinan cukai pintu / bil utiliti
 13. 1 salinan penyata akaun / surat pengesahan akaun Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang menunjukkan maklumat pemohon dan transaksi terkahir / terkini*
 14. 1 salinan laporan polis / surat penjara (bagi keluarga bermasalah)*
 15. 1 salinan surat pengesahan bankrupsi dari Syarikat Insolvensi (bagi pemohon yang muflis)*
Nota : *Jika berkenaan

CARA MOHON

Sekiranya anda berminat dan memenuhi kriteria syarat kelayakan yang telah ditetapkan, anda boleh membuat permohonan dan menyediakan semua dokumen yang dinyatakan diatas. Sila sertakan sekali bersama borang permohonan. 
Borang permohonan yang lengkap diisi berserta dokumen sokongan mestilah dihantar ke kaunter cawangan MAIWP berdekatan. Sila semak senarai cawangan MAIWP DI SINI!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button